An Giang triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất

Hotline hỗ trợ tư vấn:

0972 739 791 - 0942257171

Tin tức

An Giang triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất

  Trong tháng 4/2020, ngành VHTTDL tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hồ sơ khoa học Nghi lễ vòng đời đồng bào Chăm An Giang và Nghệ thuật trình diễn Dù Kê dân tộc Khmer đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời Khảo sát, cấp phép trùng tu, sửa chữa di tích Miếu Hội, chùa Giồng Thành (thị xã Tân Châu), chùa Bồng Lai (thành phố Châu Đốc), thánh Thất Phú Lâm (huyện Phú Tân).

  Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thực hiện pano, khẩu hiệu tuyên truyền, pano cổ động; phát hành 25 mẫu tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Ngày Quốc tế lao động 1/5, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) về cơ sở.

  Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề "Phụ nữ An Giang trong đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc" giới thiệu hình ảnh và 117 hiện vật sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Thư viện tỉnh trưng bày, giới thiệu sách kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

  Trong tháng 5, ngành VHTTDL tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động và tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc, ngày lễ lớn của đất nước.

  Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Chăm trên địa bàn huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành và thị xã Tân Châu; Khảo sát, hướng dẫn, cấp phép cho các di tích, đình làng chưa xếp hạng trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí sửa chữa di tích đình Vĩnh Phú và cốc Đạo Cậy; Thư viện tỉnh phát động Cuộc thi tìm hiểu "Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi với Quê hương và Con người An Giang" năm 2020…

  Bến Tre: Triển khai Kế hoạch điều tra di sản văn hóa phi vật thể

  Theo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác VHTTDL tháng 4, phương hướng hoạt động tháng 5/2020, trong tháng 4, Sở VHTTDL Bến Tre đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020); Thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức.

  Bên cạnh đó, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 5 di tích cấp tỉnh. Các điểm di tích, Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam và Bảo tàng tỉnh thu hút 1.441 lượt khách tham quan. Tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu đã trưng bày tủ sách chủ đề về Bác Hồ, về biển đảo Việt Nam, sách về danh nhân, về Đảng, sách pháp luật…

  Về hoạt động gia đình, đã phổ biến tài liệu thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; hướng dẫn các xã, phường mới thành lập thực hiện các văn bản xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; kiểm tra, giám sát đột xuất một số hoạt động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2020 tại huyện Bình Đại và Thạnh Phú.

  Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Sở VHTTDL đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 bao gồm: Triển khai Kế hoạch thực hiện điều tra di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 (đợt 3) kết hợp điều tra, khảo sát di sản văn hóa phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch; Tham mưu triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III năm 2021; Phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh.

  Bảo tàng tỉnh, Nhà thành tựu KT-VH-XH sưu tầm hình ảnh, hiện vật về thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội phục vụ Đại hội Đảng 2020 – 2025; Triển khai thực hiện đề án "Tổ chức lại, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng gắn với việc "Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng với phát triển du lịch"…

  Vĩnh Long: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

  Theo báo cáo công tác tháng 4/2020 của Sở VHTTDL Vĩnh Long, trong lĩnh vực văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như: Tiếp nhận trên 100 tác phẩm dự thi cuộc vận động sáng tác ca khúc "Vĩnh Long: Tình đất tình người"; Thẩm định hồ sơ và giải quyết 25 Thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh đó, khảo sát chuẩn bị trùng tu 02 di tích theo chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 là Di tích Công Thần miếu, phường 5, thành phố Vĩnh Long và Di tích Thánh tịnh Ngọc Sơn Quang, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít; Lập hồ sơ khoa học 60 hiện vật văn hóa.

  Ban hành 02 kế hoạch: Tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và Giáo dục đời sống gia đình năm 2020 cho Ban chủ nhiệm các ấp, khóm của địa phương triển khai Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Huyện Long Hồ và Thị xã Bình Minh; Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền tư vấn về công tác gia đình đối với cán bộ, cộng tác viên làm công tác gia đình tại cơ sở.

  Các huyện, thị xã, thành phố phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền cổ động chính trị tại địa phương như: Tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày Thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020)… Các Thư viện huyện, thị xã và tủ sách cơ sở phục vụ 3.448 lượt bạn đọc với 5.973 lượt tài liệu

  Trong tháng 5, ngành tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Thực hiện công bố và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến 2025, định hướng đến 2030; Xây dựng Kế hoạch xét, đề nghị phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ III năm 2021; Triển khai Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh; Tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và Giáo dục đời sống gia đình năm 2020; Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình và lồng ghép truyền thông, giáo dục chuyên đề về gia đình năm 2020; Sưu tầm ảnh, tư liệu tham gia Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho di tích Bia Chiến thắng Mương Khai - Hiệp Hòa, huyện Trà Ôn và Đình Quang Đức, huyện Vũng Liêm; Tiếp tục lập hồ sơ khoa học các di tích: Đình Hiếu Phụng; Miếu Bà Ấp Kinh; Thánh thất Thanh Bình (huyện Vũng Liêm) và Khám lớn Vĩnh Long…

  Tin khác